မိခင်ဝတ်စားဆင်ယင်လက်တိုရှပ်အင်္ကျီ။ စုစုပေါင်း 1000 အထူး