ဗွီဒီယို 0 တ်စုံ, အသေးအဖွဲဖြတ်တောက်ခြင်း, လွတ်လပ်သောထုပ်ပိုးခြင်း,

¥19.80