ပေါက်ကွဲမှုအသစ် 2? ? [acetate silk) 2022 နွေရာသီ ??? ထူးခြားသောပုံနှိပ်လုပ်ငန်း, မှူးမတ်တွေရဲ့မှူးမတ်မှူးတွေရဲ့မှူးမတ်တွေရဲ့မှူးမတ်တွေ, Code: M-XXL, 100 အပိုင်းပိုင်း