ပါးလွှာသောအပိုင်းသည် Cap WatcheEe လွတ်လပ်သောထုပ်ပိုးသည့် compaging မရှိတဲ့ကုဒ်နံပါတ် M-2XL ကုန်ပစ္စည်းများသန့်ရှင်းရေးနှင့်အတူအရောင်တင်သည်

¥13.60