ပထမတန်းစားအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုဖိနပ် 1040 နှစ်ဆ။ ။ ။ 3 .5 စကားပြောသူတစ်စုံသည်အရည်အသွေးကိုမနှောင့်ယှက်ပါနှင့်

¥7.00