နှင်းလျှောစီးမိန်းကလေးများသည်အထွေထွေများရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းများသည်သန့်ရှင်းပြီးလှပသည်။ စုစုပေါင်း 2280 ကျပ်, ရှင်းလင်းရေးကိုပေးပို့နိုင်သည်။

¥9.60