နွေ ဦး ရာသီအမျိုးသမီးလက်ရှည်အောက်ခြေရှပ်အင်္ကျီ, စုစုပေါင်း 800 အပိုင်းအစများ