နွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင် Nike [အရည်အသွေးမြင့်သော] နွေ ဦး နှင့်ဆောင်း ဦး ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,000