နွေ ဦး နှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီရှည်အင်္ကျီလက်ရှည်အင်္ကျီအောက်ခြေအနက်ရောင်အင်္ကျီ 1000 အသုတ်မှအပိုင်းအစများ