နွေ ဦး တည်းဖြတ်စာဝင်ဝါဂွမ်း 220G အထည်သည်အသုတ်မှ 100 ဂရမ်,