နွေရာသီအသစ်အမျိုးသားဝတ်လက်တိုပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ, Code နံပါတ် – S-2XL 120-180 CATTIES 0 တ်ဆင်နိုင်သည်, အမှီအခိုကင်းစွာထုပ်ပိုးနိုင်သည်။ အပိုင်းပိုင်း 4000 ။ 0626 နံပါတ်

¥14.00