နွေရာသီအပိုင်း 59 ခုကို Granules Cotton စကတ်များ, အပြည့်အဝ Clear 8 ယွမ်, 10 ယွမ် 10-0, 16-0