နွေရာသီလူငယ်ရိုင်းပါးလွှာလက်တိုရှပ်အင်္ကျီ, စုစုပေါင်းအပိုင်း 500, အပြည့်အဝရှင်းရှင်းလင်းလင်း, အစုမှ 200 အပိုင်းပိုင်း!

¥13.60