နွေရာသီပေါက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပေါက်ကွဲမှုဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရေများ စုစုပေါင်းနံပါတ် 3600, တစ်ခုတည်း monochrome Code M-4XL, elastic ဘောင်းဘီ, ရပ်စဲ – တစ် ဦး တည်းထုပ်ပိုး 4.8 ယွမ်စုစုပေါင်း 5.3 ယွမ်တစ်ဝက်ယူပါ။

¥9.60