နွေရာသီဇာထိုးရေခဲပိုးထည်စုစုပေါင်း Silk စုစုပေါင်း 500 အပိုင်းပိုင်းအနိမ့်စျေးနှုန်းရှင်းလင်းရေး