နေရောင်ကာကွယ်ဆေးဂျာကင်အင်္ကျီတွင်စုစုပေါင်းအပိုင်း 2,000 ရှိသည်