နေရောင်ကာကွယ်ဆေးဂျာကင်အင်္ကျီအသစ်, စုစုပေါင်း 1000, နည်းနည်း, နည်းနည်း, ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်