နတ်သမီးပုံပြင်စကတ်, အရွယ်အစားတစ်ခု, စုစုပေါင်း 1000,