ဒီရေကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပါးပျဉ်းဆွေးမြေ့ခြင်း, 200 ကျော်, ရှင်းလင်းရေး