ဒီရေကုန်အမှတ်တံဆိပ်တိုတိုလက်တိုတီရှပ်အင်္ကျီစုစုပေါင်း 300 အပိုင်းပိုင်း