ဒီရေကဒ်လည်ပင်းလည်ပင်းလည်ပင်းလက်တိုတီရှပ်အင်္ကျီ, သုံးခုသို့မဟုတ်လေးရာ,