ဒီဇယ်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးသားဝတ်လက်တိုတီရှပ်အင်္ကျီ 300 ကျော်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်