ညီအစ်မနယူးသည်သုံးရာသီအပိုင်း 394 ပိုင်းဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးအိတ်မရှိပါဘူး ကုသမှုစျေးနှုန်း။ 4.8 ??????

¥9.60