စူပါရိုးရှင်းသောစကတ် [အရောင်] tag ကို tag, 500 အပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူသီးခြားထုပ်ပိုး Code SM (Code အရွယ်အစားမရှိဘဲစက်ရုံကုန်ပစ္စည်းများကိုခွဲခြားနိုင်သည်) ပြုပြင်ခြင်း (80-110 Catties) မှတ်ချက် – ပုံသည်ရည်ညွှန်းသည် ? 6.8 ယွမ်ရှင်း

¥13.60