စုစုပေါင်းအခန်း 4,000 သည်စုစုပေါင်းအပိုင်းတွင်နေရောင်ခြည်အနိမ့်အပေးအယူ