စက်ရုံအမြီးကုန်ပစ္စည်းများ 158 9963 2985 Plus Wexin ဗွီဒီယိုသည် Warehouse တွင် Ultra ရှိခဲ့သည့် Warehouse သည် Ultra မှအထူးသဖြင့်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအဝတ်အထည်များ, ကလေးအဝတ်အထည်များဆွယ်တာအင်္ကျီ ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုတတ်နိုင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန် Code နှင့် Weixin တို့မှလာရန်။