စက်ရုံကြီးကြီးကလေးများ၏အလင်းဘုတ်အဖွဲ့လက်တိုတိုတိုတိုဒီဇိုင်းထည်သည်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်မီးခိုးရောင်စုစုပေါင်း 8,000 ကျန်ရှိပြီးလက်ျာဘက်စျေးမကြီးသည်