ဂျယ်လီပျံသန်းပျံနေသောပျံသန်းနေသောအမျိုးသမီးစီးဖိနပ်, 35 – 40 ကိုက်, အခြေခံကုဒ်နံပါတ် 20 ¥