ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ခုလုံး, အရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်း၏, 5000 ပြည့်နှစ်များ, 2000 ပြည့်နှစ်များ, 2000 ပြည့်နှစ်များ,