ဂိုဒေါင်ရှိအဝတ်အစားသည်နွေ ဦး, နွေရာသီ, ဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတွင် 3,500,000 ကျော်ရှိသည်။

¥5.00