ကြီးမားသောအရွယ်အစားအ 0 တ်အထည်များအ 0 တ်အထည်များတင်ပို့နိုင်ပြီးအပိုင်း 50,000 နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောသေးငယ်သည့် + (50,000) သည်လွတ်လပ်သောထုပ်ပိုးမှုနှင့်သီးခြားထုပ်ပိုးမှုများကို 10,000 မှအတည်ပြုနိုင်သည်။ ဓား

¥7.00