ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်အစုရှယ်ယာပေါင်း 5000 ကျော်ရှိသည်။ အရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။

¥16.00