ကုန်ပစ္စည်းများ Plus Micro: 17811951795 "AK316" နွေရာသီနယူး Hangzhou အမှတ်တံဆိပ်စကတ်သည်အပိုင်းအစနှစ်ပိုင်းစကတ်စကပ် အရွယ်အစား - M-2xl (90 မှ 140) အထိရှိသည်။ ရာသီ - နွေရာသီဖက်ရှင်စားဆင်ယင်, ပွဲကောင်း, အမှတ်တံဆိပ်ကောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများ, အရည်အသွေးကောင်းပါသလား ??