ကုန်ပစ္စည်းများစျေးဝယ်ခြင်းကလေးများ၏အဝတ်အစား, သမာဓိရှိမှု, သမာဓိရှိမှု,