ကိုရီးယားကြောင်နားအောင်းအဖမ်းကွန်တူးများရောက်ရှိလာသော Cat Cat Net Cap ဆိုက် 500 ထိပ်, အနက်ရောင်, အထူးစျေးနှုန်း 2.8 ယွမ်