ကလေး? ကောင်လေးတစ်ယောက်လားအိပ်ပျော်? ချည်ချည် ?? 110-150? ကုဒ် ?? 3.6 ယွမ်ရှင်း?! ကုန်ပစ္စည်းများသည်အပိုင်း 1500 ခန့်ရှိပါသလား။

¥7.20