ကလေးများ၏အဝတ်အစားရွှေကုန်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းများလက်ကား, ကလေးအဝတ်အထည်များအ 0 တ်အစားလက်ကား, ကလေးအဝတ်အထည်များရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း, “ငါလိုချင်” သော “ငါလိုချင်” သောစကားလုံး ~

¥2.00